Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την άμεση προμήθεια κι εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ( ΣΑΠΗΕ-UPS) ισχύος 6.000VA

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.

Ανακοίνωση διόρθωσης: Η μονάδα  μέτρησης στο κείμενο της πρόσκλησης, διορθώνεται από "6.000KVA" στο ορθό "6000VA".