Πρόσκληση υποβολής προφορών για την προμήθεια Τροφίμων

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.