Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ολοκλήρωση αναβάθμισης του κεντρικού εξυπηρετητή στο Computer Room

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.