Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυκτικού μέσου R407F, του δικτύου ψυκτικών θαλάμων Μαγειρείων

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.