Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Φακέλων Νοσηλείας Ασθενών

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.