Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Αναβάθμιση υποδομών του Ακτινολογικού Εργαστηρίου

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.