Διακήρυξη αριθμ. 04/2020 για την παροχή υπηρεσιών μέσω ΚΟΙΣΠΕ: ενός τηλεφωνητή/τριας, ενος κλητήρα, ενός φύλακα ασθενών και ενός οικονομολόγου

Το αρχείο της Διακήρυξης, η περιληψή της και το αρχείο ΤΕΥΔ, είναι διαθέσιμα προς λήψη.