Διακήρυξη Αριθμ. 10/2020 -- Προσοχή: Προστέθηκε ενημέρωση στις 30-11-2020

Το αρχείο της Διακήρυξης και οι Τεχνικές Προδιαγραφές, είναι διαθέσιμα προς λήψη.
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  [30-11-2020]
 
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ: "Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων", ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.