Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση της Υπηρεσίας αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών (πλην χάρτου και μολυσματικών αποβλήτων)

Το αρχείο της πρόσκλησης θα είναι σύντομα διαθέσιμο.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΝ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ.