Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών-χάρτου

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.