Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση Νέου Τηλεφωνικού Κέντρου στο Κ. Ψ. Υγείας

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.