Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών, για την προμήθεια 7.000 τεμαχίων ειδικών Φακέλων Νοσηλείας Ασθενών

Το αρχείο επαναπροκήρυξης της πρόσκλησης, είναι διαθέσιμο προς λήψη.