Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Συντήρηση Πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Γ. Νοσοκομείου Καβάλας, του Κ.Ψ. Υγείας και της Νοσηλευτικής Σχολής

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.