Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επίπεδης πηγής Co57 (CPV: 09343000-5)

Τα αρχεία της πρόσκλησης και των Τεχνικών Προδιαγραφών, είναι διαθέσιμα προς λήψη.