Πρόσκληση επισκευής 2 πρεσών συμπίεσης και αποθήκευσης των απορριμμάτων

Πρόσκληση επισκευής 2 πρεσών συμπίεσης και αποθήκευσης των απορριμμάτων αστικού χαρακτήρα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας

Το αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη