Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) φορητών συσκευών παροχής φιλτραρισμένου αέρα με τα εξαρτήματά τους, για την αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας COVID - 19 και την κάλυψη γενικώς του Τμήματος Αναισθησιολογικού

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.