Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επιτραπέζιου κλιβάνου ταχείας αποστείρωσης

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.