Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Γ.Ν. Καβάλας, του Κ.Ψ. Υγείας και της Νοσηλευτικής Σχολής

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.