Πρόσκληση στη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια βάμβακος - επιθέματος

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.