Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών

Το αρχείο της πρόσκλησης και οι τεχνικές προδιαγραφές, είναι διαθέσιμα προς λήψη.