Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών-χάρτου, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καβάλας

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.