Πρόσκληση στη δημόσια διαβούλευση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών για υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.