Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την άμεση προμήθεια «Ενδοφθάλμιων φακών»

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς  λήψη.