Ορθή Επανάληψη - Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αντικειμένου αλουμινοκατασκευαστή - σιδηροκατασκευαστή - μηχανοτεχνίτη - ηλεκτροσυγκολλητή - οξυγονοκολλητή

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.