Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δωρεάν ενοικίαση αναπνευστικών συσκευών με αναλώσιμα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τις τιμές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.