Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ηλεκτρονικής ωροσήμανσης

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.