Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.