Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια πλήρη προληπτική και επισκευαστική συντήρηση της θερμοκοιτίδας TI500», με ενσωματωμένο φορητό αναπνευστήρα και μόνιτορ του οίκου DRAEGER

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.