Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υπηρεσία συντήρησης επτά μηχανημάτων του Τεχνητού Νεφρού