Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού για χρήση από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας

Τα αρχεία σχετικά με τη Διακήρυξη είναι διαθέσιμα προς λήψη.