Διακήρυξη αριθμ. 9/2022

Η Διακήρυξη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές, είναι διαθέσιμα προς λήψη.