Προμήθεια εξαρτημάτων για την συντήρηση και επισκευή των κλινών νοσηλείας [CPV 44523300-5]

Η πρόσκληση και η ανακοίνωση που την συνοδέυει, είναι διαθέσιμα προς λήψη.