Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών Διασύνδεσης του Πληροφοριακού Συστήματος του Γ. Ν. Καβάλας ΄Hospital_ES΄ με το λογισμικό ΄GROUPER API΄ του ΚΕΤΕΚΝΥ (CPV: 72262000-9 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού)

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.