Πρόσκληση για την «Αναδιαμόρφωση χώρων του Οικονομικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας»

Το αρχείο είναι διαθέσιμο προς λήψη.