Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Αντικατάσταση συσσωρευτών του συστήματος αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) Ιατρικών Φορτίων του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας (CPV: 31422000-0)»

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.