Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών Αξονικού Τομογράφου

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.