Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επέκταση του εξοπλισμού των λαπαροσκοπικών πύργων των χειρουργείων

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.