Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 22 ατόμων για 18 ημέρες

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.