Ετήσια προληπτική-επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου Panasonic του Γ.Ν. Καβάλας

Το αρχείο της πρόσκλησης και το έγγραφο παροχής διευκρινίσεων είναι διαθέσιμα προς λήψη.