Πρόσκληση υποβολής προσφορών παροχής υπηρεσιών συμβούλου, για την συνδρομή του στην προετοιμασία υποστήριξης και υλοποίησης έργων από το Γ. Ν. Καβάλας, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.