Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών κρατικών και ιδιωτικών ταχυδρομείων

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.