ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(2)-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

04/9/2013 Είναι διαθέσιμα προς λήψη το αρχείο της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές.

 

26/9/2013 Ανάρτηση νέου αρχείου της Διακήρυξης.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ"  ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚ.10/2013 ότι ΕΓΙΝΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ. ΑΠΟ 45.000 ΕΥΡΩ ΣΕ 46.000 ΕΥΡΩ

                                                                                      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
04/10/2013  Είναι διαθέσιμο προς λήψη το νέο αρχείο της διακήρυξης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).