Διακήρυξη (Αριθμ. 48/2014) εγκατάστασης συστήματος ταχείας εξυπηρέτησης

Το αρχείο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο προς λήψη.