Ανακοίνωση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 50/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

 Είναι διαθέσιμα προς λήψη τα αρχεία της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών.

12/01/2015: Ανακοίνωση

 Σας ενημερώνουμε ότι στον διαγωνισμό με αριθ. διακ.50/2014, στον κωδικό 40232(ρόμπες ασθενών λευκές) τα τεμάχια έγιναν 450 και ακυρώνεται ο κωδικός 37780 επειδή είναι ίδιο είδος. Στους κωδικούς 40228, 40229, 40230 προστέθηκαν προδιαγραφές.

Επίσης όλα τα είδη των διαγωνισμών με αριθ.διακ. 50/2014 και 51/2014 να έχουν προδιαγραφές του Υπουργείου Εμπορίου και όλες οι εταιρείες να προσκομίσουν ISO:9001:2008 κατασκευαστή και προμηθευτή και CE προϊόντος.

Είναι διαθέσιμο προς λήψη το διορθωμένο αρχείο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.