ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.53/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.53/2014

  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια μελανωτήρων   του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

Είναι διαθέσιμα προς λήψη τα αρχεία της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (14/01/2015):

Στον κωδ. 44247  του ανωτέρω  διαγωνισμού, διευκρινίζουμε ότι ζητούμε μελάνη των 5.000 σελ.