2η Δημόσια Διαβούλευση για την «Προμήθεια Συσκευών και Οργάνων Μετάγγισης (Σάκοι Συλλογής Αίματος)»

ΘΕΜΑ :  Ανάρτηση προδιαγραφών προς  2η  διαβούλευση.      

2η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του Πρόχειρου Μειοδοτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Συσκευών και Οργάνων Μετάγγισης (Σάκοι Συλλογής Αίματος)», με κωδικό CPV 33141613-0 και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  τιμή,  για τις ανάγκες του Νοσοκομείου  Καβάλας 

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο  Καβάλας

Έναρξη διαβούλευσης:  18-12-2015

Λήξη διαβούλευσης :     11-01-2016

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο κ. Νένα Φαρίνα στο τηλέφωνο: 2513501564, φαξ: 2513501910, email:  promithies@kavalahospital.gr όλες τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τις  τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές της επιτροπής,  μετά τα σχόλια της Πρώτης Φάσης Διαβούλευσης  μπορείτε να τις  κατεβάσετε από εδώ.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                     

 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ