Διακήρυξη Αριθμ. 72/2015

Είναι διαθέσιμα προς λήψη το αρχείο της Διακήρυξης και οι Τεχνικές Προδιαγραφές.