1η Δημόσια Διαβούλευση για την «Εγκατάσταση Μέτρων Ενεργητικής Πυροπροστασίας στο κτίριο της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ)»

ΘΕΜΑ :  Ανάρτηση προδιαγραφών προς  1η  διαβούλευση.

1η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του Πρόχειρου Μειοδοτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Εγκατάσταση Μέτρων Ενεργητικής Πυροπροστασίας στο κτίριο της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ)», με κωδικό CPV 31625100-4 και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  τιμή,  για τις ανάγκες του Νοσοκομείου  Καβάλας.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο  Καβάλας

Έναρξη διαβούλευσης:  21-12-2015

Λήξη διαβούλευσης :     10-02-2016

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο κ. Νένα Φαρίνα  στο τηλέφωνο: 2513501564, φαξ: 2513501910, email: promithies@kavalahospital.gr όλες τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Τον πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών  του Διαγωνισμού για την «Εγκατάσταση Μέτρων Ενεργητικής Πυροπροστασίας στο κτίριο της επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ)» μπορείτε να τον  κατεβάσετε από εδώ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ