1η Δημόσια Διαβούλευση πρόχειρου διαγωνισμού «χειρουργικών εργαλείων»

ΘΕΜΑ :  Ανάρτηση προδιαγραφών προς  1η διαβούλευση.

1η   Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του πρόχειρου  διαγωνισμού   « χειρουργικών  εργαλείων  » (CPV:33162200-5) , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για τις ανάγκες του Νοσοκομείου  Καβάλας.

Φορέας διενέργειας: Νοσοκομείο  Καβάλας

Έναρξη διαβούλευσης: 29/12/2015

Λήξη διαβούλευσης : 19/1/2016

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Σ. Καψάλη  στο τηλέφωνο: 2513501560, φαξ: 2513501653,  email:  promithies@kavalahospital.gr  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:00-13:00.

Τον πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών για τα χειρουργικά εργαλεία   μπορείτε να το κατεβάσετε  από εδώ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ