Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.